Ogłoszenie Zarządu

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że w dniu 14 października 2021  roku o godzinie 20:30 w budynku przy boisku na ulicy Warszawskiej 17 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ludowego Zespołu Sportowego DRAGON BOJANO z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowań w sprawie wyboru Przewodniczącego Głosowania;
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 6. Przyjęcie porządku obrad;
 7. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2020 r.,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2020;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i absolutorium dla Zarządu za 2020 r.;
 10. Wolne wnioski;
 11. Zamknięcie Zebrania.

Zapraszamy Zarząd LZS DRAGON BOJANO

Dodaj komentarz