Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ludowego Zespołu

Szanowni Państwo,Zawiadamiamy, że w dniu 17 czerwca 2020 roku o godzinie 19:30 w budynku przyboisku na ulicy Warszawskiej 17 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ludowego Zespołu Sportowego DRAGON BOJANO znastępującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Zebrania;2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowań w sprawie wyboruPrzewodniczącego Głosowania;3. Wybór Przewodniczącego Zebrania;4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania orazjego zdolności do podejmowania uchwał;5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;6. Przyjęcie porządku obrad;7. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności w 2019 r.,8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowegoKlubu za rok 2019;9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu iabsolutorium dla Zarządu za 2019 r.;10. Zmiana Statutu Klubu w zakresie §6 – Cele Klubu;11. Powołanie nowego składu Zarządu Klubu;12. Powołanie nowego składu Komisji Rewizyjnej Klubu;13. Powołanie Przedstawiciela Klubu na Konferencję Plenarną wybierającądelegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PomorskiegoZwiązku Piłki Nożnej;14. Wolne wnioski;15. Zamknięcie Zebrania.ZapraszamyZarząd LZS DRAGON BOJANO

Dodaj komentarz